අප අමතන්න

නිංෙබෝ Yobo සැපයුම් දාම කළමනාකරණ Co., Ltd.

කාර්යාලය එක් කරන්න

ඒකකය බී, 16 / එෆ්, CKK කොමර්ෂල් මධ්යස්ථානය, අංක 289-295 Hennessy පාර, වාන් Chai HK

 

කර්මාන්ත ශාලාව එකතු කරන්න

අංක 15, අංක 9 සමූහය, Xiyang ගම්මානය, Shiqi නගරය, Haishu දිස්ත්රික්, නිංෙබෝ, 315155, චීනය

දුරකථන

 + 0086-574-88256843

විද්යුත් තැපෑල

yoyo@nbyobo.com

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?