• 2
  • 4
  • 5
  • 未标题-2
  • 未标题-3

څه زمونږ په هکله

زموږ په اړه

د نړۍ د دومره لويو، YOBO ټولو لاره ملتیا تاسو.

موږ هڅه شوې چې د ژوند ډېر مناسب او هر څه په بشپړ صحيح دی. که تاسو د موټر لوازم او یا خوندي ماشوم لوازم په لټه کوو، چې د غوره! موږ کولای شو تاسو سره مرسته د ټولو ستونزو د حل!

زموږ د شرکت په نامه Ningbo Yobo ده په موټر لوازم او ځینو نورو ورځنی لوازم تخصصي. موږ هڅه کوو چې په دغو سیمو کې د ملحقاتو تر ټولو مسلکي manufactories یو وي. موږ نه شو کولای یوازې چڼاسکه موټر لوازم، لکه د موټر څوکۍ مصرفي، د ګاډو د کثافاتو کڅوړه، د موټر د ماشوم سره د اودل چوکاټ نور هنداره تولید، خو هم تاسو ته په لنډه وخت کې په ټولو برخو کې د ټولو مختلفو لوازم پلټنه کې مرسته کولای شي ....

 

رسامي دندي موږ

موږ څه